Kontakt

Študentský cech strojárov

JF22_Zuzka

Zuzana Krajčíková

(hlavný organizátor)
mobil: +421 949 556 555
email: zuzana.krajcikova@scs.sk

JF23_Ema

Ema Novotná

(organizátor)
mobil: +421 902 535 520
email: ema.novotna@scs.sk

JF22_Damian

Damián Predáč

(organizátor)
mobil: +421 950 476 174
email: damian.predac@scs.sk

JF23_Vladka

Vladimíra Košičiarová

(organizátor)
mobil: +421 915 274 616
email: vladimira.kosiciarova@scs.sk