Kontakt

Študentský cech strojárov

JF22_Andrea

Andrea Poničanová

(hlavný organizátor)
mobil: +421 918 197 817
email: andrea.ponicanova@scs.sk

JF22_Armin

Armín Kamhal

(predseda ŠCS)
mobil: +421 908 613 112
email: armin.kamhal@scs.sk

JF22_Zuzka

Zuzana Krajčíková

(organizátor)
mobil: +421 949 556 555
email: zuzana.krajcikova@scs.sk

JF22_Damian

Damián Predáč

(organizátor)
mobil: +421 950 476 174
email: damian.predac@scs.sk