Kontakt

BEST Bratislava

Tomáš Kováčik

(organizátor)
mobil: +421 944 476 757
email: kovy95@gmail.com

Vladimír Halaj

(prezident BEST Bratislava)
mobil: +421 907 766 740
email: vladimir.halaj2@gmail.com

Študentský cech strojárov

Patrik Kvasný

(organizátor)
mobil: +421 903 326 545
email: pato.kvasny@gmail.com

Erik Škopec

(predseda SCS)
mobil: +421 903 982 431
email: skopec.erik@gmail.com