Danfoss

Danfoss

Spoločnosť Danfoss Power Solutions, pôvodne známa pod názvom Sauer-Danfoss, je členom skupiny Danfoss od roku 2013. Dnes pôsobí ako jeden zo štyroch obchodných segmentov skupiny. Vyvíja a vyrába hydraulické komponenty a elektronické riadiace jednotky. Tie sú súčasťou mobilných pracovných strojov ako sú traktory, kombajny, buldozéry, kolesové nakladače, bagre a pod.

 

Závod Danfoss Power Solutions v Považskej Bystrici funguje od roku 1995. Zamestnáva viac ako 600 ľudí, využíva najmodernejšie technológie a vysoký stupeň digitalizácie výrobného procesu. Štandardom je vysoká čistota pracoviska a  bezpečnosť na prvom mieste. Obrovskú pridanú hodnotu tu tvoria okrem samotnej výroby aj sofistikované oddelenie Inžinieringu a Európske zúčtovacie centrum.

 

Európske zúčtovacie centrum

zastrešuje veľkú časť finančných, ale aj nefinančných služieb, ktoré poskytuje pobočkám Danfoss

Power Solutions v Európe.

Zúčtovanie dokladov teda vykonáva nielen pre považskobystrický závod, ale aj pre ostatných

12 európskych prevádzok.

 

Slovenský Inžiniering pracuje na globálnej úrovni a poskytuje podporu vývoja pre celú oblasť

produktového radu hydrostatiky. Jeho pracovníci pôsobia v medzinárodných tímoch a podieľajú sa na projektoch zameraných na vývoj a zlepšovanie hydraulických komponentov.

V  roku 2016 vzniklo v lokalite  Centrum pre vývoj softvéru pre produkty Danfoss Power Solutions. Jeho cieľom je poskytovať najlepšie softvérové riešenia pre komponenty, zvyšovať efektivitu a energetickú účinnosť, znižovať emisie a optimalizovať výkon

zariadení a celkový výkon strojov.